.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Ministerstwo odpowiada w sprawie OAB
WFIPP
Support_In_Continence

Ministerstwo odpowiada w sprawie OAB

2021-04-01

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 20976 posła Kazimierza Matusznego (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie pacjentów ze schorzeniami urologicznymi.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Ponowne pojawienie się na wykazie leków refundowanych produktu Vesicare (solifenacinum) będzie możliwe po złożeniu przez podmiot odpowiedzialny wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz po podjęciu w tej sprawie pozytywnej decyzji o objęciu refundacją przez Ministra Zdrowia. (...) Odnosząc się do możliwości poszerzenia opcji terapeutycznych dla pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego o II linię leczenia - lek Betmiga (mirabegron), wskazuję, że postępowanie w sprawie objęcia refundacją jest w toku. (...) Uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane do Ministra Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company