.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Posłowie pytają w imieniu Stowarzyszenia
WFIPP
Support_In_Continence

Posłowie pytają w imieniu Stowarzyszenia

2021-03-10

Kolejni posłowie w odpowiedzi na prośby Stowarzyszenia UroConti pytają Ministra Zdrowia kiedy będzie refundowana II linia leczenia w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na interpelacje poselskie, w dalszym ciągu nie podjęto decyzji dotyczącej refundacji leku Betmiga stosowanego w II linii leczenia OAB.

Pierwszy wniosek o refundację leku Betminga (mirabegron) wpłynął 18 czerwca 2014 r. Wniosek ten uzyskał w, dniu 17 listopada 2014 r., pozytywną rekomendację Agenci Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes Komisji podkreślił jednak, że koszt terapii nie powinien znaczącą odbiegać od kosztów terapii I linii leczenia, zauważył także potrzebę pogłębienia instrumentu podziału ryzyka. Ponadto, w tekście rekomendacji napisano, iż "aktualna propozycja wnioskodawcy w tym zakresie, skutkująca wciąż wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego z tytułu refundacji leku, jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii".

Wniosek podlegał negocjacjom cenowym między wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną co skutkowało podjęciem uchwały, w której uznano, że poziom cen zaproponowany przez wnioskodawcę jest nieodpowiedni. W efekcie Minister Zdrowia wydał negatywną decyzję administracyjną. Następnie złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, niestety w II instancji został on ponownie negatywnie rozstrzygnięty.

27 czerwca 2018 roku do Ministerstwa Zdrowia wpłynął nowy wniosek o refundację leku Betminga (mirabegron). Uzyskał on pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku oraz pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

Wniosek przekazano do negocjacji z Komisją Ekonomiczną, po ich zakończeniu Komisja wydała negatywną uchwałę. W dalszej kolejności postępowanie zostało zawieszone, co w konsekwencji doprowadziło do niemożności przystąpienia do działań dążących do podjęcia decyzji.

Uchwała Komisji wraz z dokumentacją zostały przekazane Ministrowi Zdrowia w celu podjęcia przez niego decyzji w sprawie refundacji leku Betminga.

Źródło: www.rynekaptek.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company