.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Ministerstwo Zdrowia odpowiada
WFIPP
Support_In_Continence

Ministerstwo Zdrowia odpowiada

2021-03-09
 
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 20129 posła Pawła Szramki (Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia) w sprawie objęcia refundacją leków dla pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Odnosząc się do refundacji leku Vesicare (solifenacinum) - leku w I linii leczenia, należy wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją, która obowiązywała od 1 lipca 2018 r. przez okres 2 lat.

(...) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o refundacji, do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

W toku postępowania wniosek został przekazany do negocjacji wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała w sprawie negatywną uchwałę. Następnie postępowanie było zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

Uchwała Komisji Ekonomicznej w sprawie oraz całość dokumentacji zostały przekazane Ministrowi Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company