.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Debata w Sejmie
WFIPP
Support_In_Continence

Debata w Sejmie

2010-12-06

W poniedziałek 29 listopada w Sejmie odbyła się Konferencja nt zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. W debacie udział wzięli przedstawiciele organizacji pacjenckich m.in.: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele strony parlamentarno-rządowej, których podczas spotkania reprezentowali m.in.: Marek Haber (Wiceminister Zdrowia), Artur Fałek (Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia), Sebastian Migdalaski, (Ministerstwo Zdrowia) oraz Marek Balicki (były Minister Zdrowia).

Podczas debaty reprezentanci poszczególnych organizacji prezentowali swoje postulaty. Pacjentów z problem nietrzymania moczu reprezentowało Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti". Prezes Stowarzyszenia p. Maria Zdeb zaprezentowała uczestnikom konferencji główne postulaty organizacji: uznanie nietrzymania moczu za jednostkę chorobową, zwiększenie limitów refundowanych środków wchłaniających z 60 do 120 sztuk miesięcznie oraz poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na pieluchomajtki o ginekologa i geriatrę.

Potwierdzeniem postulatów prezentowanych przez Prezes "UroConti" były indywidualne wystąpienia członków Stowarzyszenia - osób cierpiących na nietrzymanie moczu, którzy opowiadali o swoich potrzebach.

Spotkanie w Sejmie było dobrą okazją, aby zwrócić uwagę decydentów na problemy pacjentów oraz ich oczekiwania względem resortu zdrowia.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiedzieli, że obecnie nie są w stanie sfinansować wszystkich oczekiwań organizacji. Do postulatów związanych z zaopatrzeniem w środki absorpcyjne wprost się nikt z Ministerstwa Zdrowia nie odniósł. Jedynie Dyrektor Fałek stwierdził, że na liście refundacyjnej pojawił się nowy lek na nietrzymanie moczu, zapewnił zebranych, że trwają również rozmowy w sprawie umieszczenia na liście kolejnego preparatu.

Organizatorem debaty był Klub Parlamentarny SLD. Konferencję poprowadziła Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Elżbieta Streker-Dembińska.

        

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company