.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Odpowiedź z Senatu
WFIPP
Support_In_Continence

Odpowiedź z Senatu

2010-11-17
Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" w dniu 16 listopada 2010 roku otrzymał odpowiedź od Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na pismo skierowane do Komisji w maju bieżącego roku, mające na celu zwrócenie uwagi decydentów na niewystarczające limity refundowanych środków wchłaniających, z których korzystają osoby z nietrzymaniem moczu (NTM).

W odpowiedzi przewodniczący Komisji Senackiej podkreśla wagę problemu jakim jest nietrzymanie moczu. Zwraca również uwagę na trudną sytuację osób z NTM oraz niewystarczające limity środków higieniczno pielęgnacyjnych stosowanych przez te osoby. Ponadto wspomina o planowanych reformach, których efektem ma być m.in. zwiększenie dostępności do środków higieniczno-pielęgnacyjnych.

Otrzymane pismo wyraża poparcie dla działań Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" w kwestiach dotyczących poprawy sytuacji osób z problemem nietrzymania moczu.

ODPOWIEDŹ SENACKIEJ KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PISMO STOWARZYSZENIA UROCONTI (PDF)

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company