.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Co będzie z budżetem PFRON-u?
WFIPP
Support_In_Continence

Co będzie z budżetem PFRON-u?

2010-07-12
We wtorek 6 lipca w nowym Domu Poselskim odbyło się posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z trudną sytuacją budżetową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, udział w nim wzięło około 100 przedstawicieli organizacji pacjenckich. W spotkaniu udział wzięły również reprezentantki Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti".

Tematem przewodnim spotkania było omówienie przyczyn trudnej sytuacji finansowej PFRON oraz szukanie alternatywnych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na jej poprawę. Zwrócono uwagę, że w związku ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych kwoty dofinansowań z funduszy PFRON są coraz wyższe. Sytuacja ta powoduje, że zaczyna brakować środków w budżecie funduszu.

W trakcie panelu dyskusyjnego przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję zająć stanowiska w tej sprawie, jednocześnie przedstawiając własne pomysły na ulepszenie systemu dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z funduszu PFRON. Reprezentanci organizacji sygnalizowali potrzebę zmian całego systemu oraz deklarowali chęć współpracy nad ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz PFRON.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę, że kilka miesięcy temu resort zdrowia deklarował pomoc w dofinansowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak tylko znajdzie w swoim budżecie nadwyżkę finansową. Nadwyżka w kwocie ponad 2 mld zł znalazła się. Jednak na dofinansowanie zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego resort przeznaczył jedynie 12 mln zł.

Trudna sytuacja finansowa PFRON niepokoi również osoby z nietrzymaniem moczu, które korzystają z dofinansowania na zakup środków wchłaniających. Obecnie osoby, których nie stać na pokrycie zakupu pieluchomajtek, poza refundacją z NFZ, mogą skorzystać z dofinansowania PFRON za pośrednictwem instytucji MOPS bądź PCPR. Fundusz pokrywa 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena zakupu nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu za przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy) lub 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company