.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Zmiana Zarządu Głównego
WFIPP
Support_In_Continence

Zmiana Zarządu Głównego

2009-09-22

Wyboru Zarządu dokonano na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, które odbyło się w Warszawie.

Delegaci przyjęli rezygnację wszystkich członków dotychczasowego Zarządu Głównego tj.:

- p. Danuty Jankowskiej z funkcji Prezesa Zarządu

- p. Krystyny Olczyk z funkcji Skarbnika

- p. Zofii Ikwanty z funkcji Sekretarza

Delegaci w głosowaniu tajnym wyłonili nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" w składzie:

- p. Maria Zdeb (Lublin) - Prezes Zarządu

- p. Barbara Woźniak (Łódź) - Skarbnik

- p. Wanda Uszok (Warszawa) - Sekretarz

Zarząd został wybrany na czteroletnią kadencję, która upłynie w 2013 roku.

  

  

 

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company