.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty
WFIPP
Support_In_Continence

Odpowiedź na interpelację dot. raka prostaty

2019-03-18

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej, dotyczącej leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

W odpowiedzi czytamy m.in. "Odnosząc się do kwestii dostępności pacjentów do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed chemioterapią, należy wskazać, że octan abirateronu został objęty refundacją w tym wskazaniu od 1 listopada 2017 r. Na tę chwilę jest to jedyna refundowana opcja terapeutyczna dla tej grupy pacjentów. Nie mniej jednak w Ministerstwie Zdrowia aktualnie przebiega postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)". Przedmiotowy wniosek został złożony dnia 2 listopada 2017 r.".

(...)"Wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalitamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)" był przedmiotem jednego spotkania negocjacyjnego z wnioskodawcą. Po zakończonym procesie negocjacyjnym Komisja Ekonomiczna wyda uchwałę w przedmiotowej sprawie, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia. Zakończeniem procesu administracyjnego będzie wydanie decyzji o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach wnioskowanego programu lekowego.

Całość odpowiedzi wiceministra Macieja Miłkowskiego dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company