.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB
WFIPP
Support_In_Continence

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2019-03-15

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

W odpowiedzi wiceministra zdrowia możemy przeczytać m.in.:

"Do Ministra Zdrowia został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron). W II instancji Minister Zdrowia utrzymał w mocy rozstrzygnięcie w zakresie odmowy objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu. Dnia 27 czerwca 2018 r. do Ministra Zdrowia został złożony nowy wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga (mirabegron) w ramach listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka. Aktualnie sprawa jest na etapie negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonym procesie negocjacyjnym Komisja Ekonomiczna wyda uchwałę w przedmiotowej sprawie, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia. Zakończeniem procesu administracyjnego będzie wydanie decyzji o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegronum)".

"Ponadto, dnia 22 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Noqturina (desmopressinum) we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych. (...) Aktualnie procedura w sprawie objęcia refundacją leku Noqturina (desmopressinum) została na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawieszona. Należy zaznaczyć, iż w czasie zawieszenia postępowania administracyjnego Organ nie podejmuje żadnych czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem".

Pełna treść odpowiedzi dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company