.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Rak prostaty - odpowiedź na zapytanie
WFIPP
Support_In_Continence

Rak prostaty - odpowiedź na zapytanie

2019-02-15

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na zapytanie Poseł Beaty Małeckiej-Libery, dotyczące leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. W piśmie możemy przeczytać między innymi:

W odpowiedzi na zapytanie nr 8318, Posła na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)”, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy wskazać, że przebieg postępowania w sprawie objęcia refundacją leków jest szczegółowo regulowany przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą o refundacji".

Odnosząc się do kwestii dostępności pacjentów do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed chemioterapią, należy wskazać, że octan abirateronu został objęty refundacją w tym wskazaniu od 1 listopada 2017 r. Na tę chwilę jest to jedyna refundowana opcja terapeutyczna dla tej grupy pacjentów. Nie mniej jednak w Ministerstwie Zdrowia aktualnie przebiega postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)".

Pełna treść odpowiedzi dostępna tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company