.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. List do prezesa NFZ
WFIPP
Support_In_Continence

List do prezesa NFZ

2018-02-22

UroConti wyraziło zaniepokojenie w liście do prezesa NFZ Andrzeja Jacyny treścią komunikatu opublikowanego dnia 19 lutego br. przez Śląską Izbę Aptekarską.

Z komunikatu wynika, (w załączeniu), że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i wprowadzające zmianę w liczbie na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, nie utrzymuje cen na tym samym poziomie, lecz je obniża w pozycji P100 (0,85 PLN) oraz P101 (1 PLN), także dla dzieci niepełnosprawnych korzystających z dobrodziejstw Ustawy za Życiem (47DN wynosi 1 PLN).

Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje obejść przepisy i zmniejszyć i tak bardzo niski limit cenowy? Aktualnie obowiązujące limity cenowe, zgodnie z rozporządzeniem dotyczą limitów miesięcznych. Nie ma jakiejkolwiek podstawy do zmiany przeliczenia limitu refundacji cenowej na sztukę, wykorzystując do tego zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia zmianę limitów ilościowych. W części dotyczącej limitu cenowego Minister Zdrowia nic nie zmienił.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company