.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. List w sprawie Xtandi i Xofigo
WFIPP
Support_In_Continence

List w sprawie Xtandi i Xofigo

2017-08-10

Przedstawicielom pacjentów trudno zrozumieć, dlaczego można było włączyć do refundacji od razu trzy leki za 100 mln złotych w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”, a nie można było poszerzyć, istniejącego już programu lekowego o dwa skuteczne, nowe leki enzalutamid (Xtandi), a także dwuchlorek radu-223 (Xofigo), których koszt do końca 2017 roku nie powinien, według dostępnych publicznie szacunków, przekroczyć paru milionów złotych. Dodajmy, że leki te są refundowane w większości krajów Unii Europejskiej, w tym krajach uznawanych za biedniejsze od Polski.

Pod listem podpisał się wiceminister Zbigniew Król, który nie zajmował i nie zajmuje się polityką lekową w Ministerstwie Zdrowia! Z kolei minister p. Marek Tombarkiewicz, do którego apele i prośby sekcji o spotkanie były adresowane, nie znalazł czasu, aby spotkać się w tej sprawie i pewnie już nie znajdzie, biorąc pod uwagę kolejne zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia.


Przedstawiciele sekcji oczekują konkretnych decyzji, bo pacjentom z nowotworem prostaty, czas płynie zdecydowanie szybciej niż zdrowym urzędnikom.


Pełna treść listu
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company