.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Bogusław Olawski pisze do ministra Radziwiłła
WFIPP
Support_In_Continence

Bogusław Olawski pisze do ministra Radziwiłła

2017-08-11

Prezes Zarządu Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, Bogusław Olawski, wystosował do ministra Konstantego Radziwiłła list w sprawie poszerzenia programu lekowego.

W podziękowaniu za odpowiedzi na zapytania Sekcji Prostaty dotyczące poszerzenia programu lekowego we wskazaniu: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)". Niestety, ich treść jest dla pacjentów niejasna i niesatysfakcjonująca. Trudno bowiem zrozumieć dlaczego można było włączyć do refundacji od razu trzy leki za 100 mln złotych w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)", a nie można było poszerzyć, istniejącego już programu lekowego o dwa skuteczne, nowe leki enzalutamid (Xtandi), a także dwuchlorek radu-223 (Xofigo), których koszt do końca 2017 roku nie powinien, według dostępnych publicznie szacunków, przekroczyć paru milionów złotych. Leki te są refundowane w większości krajów Unii Europejskiej, w tym krajach uznawanych za biedniejsze od Polski.

Pacjentów niepokoi również fakt, że pod listami podpisał się wiceminister Zbigniew Król, który nie zajmował i nie zajmuje się polityką lekową w Ministerstwie Zdrowia, a minister p. Marek Tombarkiewicz, do którego kierowane były apele i prośby Sekcji, nie znalazł czasu, aby spotkać się w tej sprawie. Pacjenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu oczekują od ministra zdrowia konkretnych decyzji, bo dla pacjentów z nowotworem prostaty, czas płynie zdecydowanie szybciej niż dla zdrowych urzędników.

Pełna treść listu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company