.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. W sprawie Xtandi
WFIPP
Support_In_Continence

W sprawie Xtandi

2017-08-02

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" wystosowała pismo interwencyjne do Alicji Kaczorowskiej, z Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie poszerzenia dostępu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego do nowoczesnych leków.

Z opublikowanej listy leków refundowanych, dostępnej na stronie internetowej resortu zdrowia 27 czerwca br., można się dowiedzieć, że utworzony został nowy program lekowy "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)", do którego zostały wprowadzone od razu 3 leki: Avastin (bevacizumabum) i Erbitux (cetuximabum) w I linii leczenia oraz Zaltrap (aflibercept) w II linii leczenia. Nie został natomiast, pomimo wielokrotnych postulatów pacjentów, poszerzony o kolejne substancje lecznicze program lekowy "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)", w którym nadal dostępny jest wyłącznie jeden lek octan abirateronu, co jasno wskazuje, że w dalszym ciągu chroniony jest monopol jednej firmy farmaceutycznej kosztem pacjentów.

Dodatkowo, przedstawiciele sekcji dowiedzieli się, w dniu 8 czerwca br. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie od pani Edyty Matusik, Głównego Specjalisty w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, łączny koszt leków w ramach ww. programu lekowego związanego z leczeniem zaawansowanego raka jelita grubego, wyniesie w tym roku 100 mln złotych. Trudno zrozumieć, jak resort może włączyć do refundacji od razu trzy leki za 100 mln złotych w ramach wspomnianego programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)", a nie jest w stanie znaleźć 700 tys. złotych na poszerzenie obowiązującego programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" - tyle bowiem, według wyliczeń AOTMiT, kosztowałaby refundacja leku Xtandi (enzalutamid) do końca br. Pacjenci czują się dyskryminowani i oszukiwani przez urzędników Ministerstwa Zdrowia i dlatego po opublikowaniu projekty nowej listy leków refundowanych Sekcja Prostaty UroConti wystosowała list otwarty do wiceministra Marka Tombarkiewicza.
Przedstawiciele Sekcji zwrócili się do Pani Poseł z prośbą o interwencję oraz o możliwość spotkania w tej sprawie w możliwie szybkim terminie.

Pełna treść listu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company