.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Solifenacyna objęta refundacją
WFIPP
Support_In_Continence

Solifenacyna objęta refundacją

2016-07-05
Zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, soliefnacyna (produkt Vesicare) refundowana jest we wskazaniu: Zespół pęcherza nadreaktywnego od dnia 1 lipca 2016 roku.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company