.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Rzecznik Praw Pacjenta pisze do UroConti
WFIPP
Support_In_Continence

Rzecznik Praw Pacjenta pisze do UroConti

2015-07-16
W piśmie poinformowała o wystąpieniu do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie usunięcia konieczności wykonania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundowanego badania farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB). Pismo zostało skierowane również do wiadomości UroConti, a sprawa, monitorowana m.in. przez Rzecznika Praw Pacjenta, znalazła swój pozytywny finał w zniesieniu tego absurdalnego zapisu z dniem 1 lipca 2016 roku.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company