.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
WFIPP
Support_In_Continence

Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

2016-06-14

12 maja 2016 roku na 17. posiedzeniu Senatu, senator Mieczysław Augustyn wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oświadczenie w sprawie sytuacji osób chorób i niepełnosprawnych zmagających z NTM w sprawie limitów na środki absorpcyjne.

W związku z wypowiedzią wiceministra Łandy twierdzącego, że dotychczasowe dopłaty refundacyjne NFZ w wysokości 1,05 zł do jednego środka absorbcyjnego są rozrzutnością, senator Augustyn zwrócił się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami:
1. Czy zapowiedziane poszukiwanie oszczędności na wydatkach na środki absorpcyjne oznaczać będzie ograniczenia dla pacjentów co do ilości lub wielkości dofinansowania za środków publicznych?
2. Czy wprowadzenie nowych zasad w obrocie pieluchomajtkami nie odbije się na ich jakości?
3. Czy ministerstwo, wiedząc, że zaniedbania higieniczne będące wynikiem zastosowania zbyt małej liczby pieluchomajtek są potem poważnym obciążeniem związanym z leczeniem powikłań, zamierza znieść ograniczenia w dostępie do tych podstawowych materiałów? Nie stanowiłoby to przecież dodatkowych kosztów, lecz raczej realne oszczędności, o czym przekonują stowarzyszenia i wielu lekarzy urologów.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company