.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Interpelacje posła Latosa do Ministra Zdrowia
WFIPP
Support_In_Continence

Interpelacje posła Latosa do Ministra Zdrowia

2016-06-10
Interpelacja nr 2952 dotyczyła wprowadzenia jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji leków absorpcyjnych, natomiast interpelacja nr 2954 apelowała o usunięcia obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego

Poseł Latos powołując się na decyzje prezesa AOTMiM z dnia 2 lutego 2016 roku , skierował do Ministra Zdrowia zapytanie czy pacjenci będą mogli skorzystać z refundowanej farmakoterapii bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego oraz czy w najbliższym czasie uda się wypracować jedno uniwersalne kryterium dla NTM, tak aby u osób cierpiących na tę przypadłość nie musiała występować choroba współistniejąca, by zostali oni dopuszczeni do refundacji.

Pełne treści interpelacji:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2954

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5DF0B7FE
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company