.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. MZ w sprawie neuromodulacji krzyżowej
WFIPP
Support_In_Continence

MZ w sprawie neuromodulacji krzyżowej

2015-11-11

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Hoka w sprawie umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwają obecnie prace analityczne i koncepcyjne w związku z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, w populacji pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego oraz niedoczynnością mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Po zakończeniu prac w przedmiotowym zakresie możliwe będzie określenie skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w związku z ewentualną implementacją przedmiotowego świadczenia do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company