.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Prawo pacjenta do sprzeciwu
WFIPP
Support_In_Continence

Prawo pacjenta do sprzeciwu

2015-10-19

16 października br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta doszło do spotkania przedstawicieli propacjenckich organizacji pozarządowych i społecznych, w sprawie prawa pacjenta do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Na spotkanie została zaproszona Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti i wraz z przedstawicielami innych organaizacji działających na rzecz określonej grupy pacjentów została poproszona o włączenie się w akcję promowania i szerzenia wiedzy o tym prawie. Zdaniem Rzecznika, w ten sposób więcej osób będzie wiedziało, że ma możliwość złożenia do Komisji Lekarskiej sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza oraz jakie wymogi formalne powinien spełniać taki wniosek.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company