.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Odpowiedź MZ ws. neurmodulacji krzyżowej
WFIPP
Support_In_Continence

Odpowiedź MZ ws. neurmodulacji krzyżowej

2014-12-16

Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie implementacji neurmodulacji krzyżowej do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Warczyński, poinformował, iż obecnie oczekuje na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii terminu możliwego finansowania ww. świadczenia.

Ponadto, podkreślił również, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace analityczne i koncepcyjne, w związku z ww. rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Treść pisma znajduje się poniżej:

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company