.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Odpowiedź PTU dot. badania urodynamicznego
WFIPP
Support_In_Continence

Odpowiedź PTU dot. badania urodynamicznego

2014-10-02

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski ustosunkował się do prośby Stowarzyszenia osób z NTM "UroConti" o zajęcie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego, które jest warunkiem do otrzymania refundowanych leków stosowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Zdaniem prof. Z. Wolskiego oraz członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego do rozpoznania i leczenia chorych, wykonanie badania urodynamicznego nie jest konieczne. Według opinii ekspertów do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego wystarczające jest zebranie dokładnego wywiadu oraz udokumentowanie zaburzeń „dzienniczkiem mikcji”, który można traktować jako pewnego rodzaju ocenę urodynamiczną pęcherza.

W 2012 r. Zespół Ekspertów w dziedzinie urologii i ginekologii wystosował list do Ministra Zdrowia z podobną opinią.

Treść pisma znajduje się poniżej:

Odpowiedź Prezesa PTU

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company