.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2020-09-07

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Anity Sowińskiej, Zdzisława Wolskiego, Jana Szopińskiego i Marka Rutki dotyczącą postępowania w sprawie objęcia refundacją mirabegronu.

Odpowiedź na interpelację w sprawie NTM

2020-09-06

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posła Kazimierza Matusznego w sprawie osób cierpiących na schorzenia układu moczowo-płciowego.

Odpowiedź na interpelację o listę leków

2020-09-05

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie wycofania leku Vesicare z listy leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-09-04

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Joanny Jaśkowiak dotyczącą postępowania w sprawie objęcia refundacją mirabegronu oraz możliwości poszerzenia wykazu refundowanych leków o inne substancje.

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2020-09-03

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie możliwości objęcia refundacją mirabegronu.

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie listy leków

2020-09-02

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłanek Monika Wielichowskiej i Aleksandry Gajewskiej w sprawie projektu nowej listy leków refundowanych, która wzbudza niepokój pacjentów cierpiących na OAB.

Interpelacja w sprawie Vesicare

2020-09-02

Poseł Urszula Nowogórska (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) skierowała do Ministra Zdrowia w sprawie wycofania leku Vesicare z listy leków refundowanych.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company