.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Interpelacja w sprawie mirabegronu

2020-12-15

Poseł Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) w drugiej linii leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-12-14

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie listy leków refundowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego.

Ankieta dla pacjentów

2020-12-11

Zachęcamy członków naszego Stowarzyszenia do udziału w ankiecie "Współodpowiedzialność w procesie terapeutycznym - poprawa skuteczności zaleceń terapeutycznych". Badanie prowadzone przez Fundację "Misja Medyczna" potrwa do czerwca 2021 roku.

Interpelacja w sprawie leczenie OAB

2020-12-10

Posłowie Anita Sowińska i Marek Rutka (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie refundacji leków II linii leczenia u pacjentów z OAB.

Apel Rady Stowarzyszenia do Ministra Zdrowia

2020-12-09

Rada Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" (prezesi oddziałów regionalnych) wraz Zarządem Głównym i Główną Komisją Rewizyjną oraz Przewodniczącymi Sekcji Prostaty i Pęcherza wystosowała apel do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Rada Przejrzystości o lekach na OAB

2020-12-07

8 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2020. Porządek posiedzenia obejmuje przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku życia leków stosowanych w leczeniu OAB.

Rok neuromodulacji na Mazowszu

2020-12-05

Rok temu, doktor Maciej Oszczudłowski, lekarz urolog z Oddziału Klinicznego Urologii CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie wykonał pierwsze zabiegi neuromodulacji krzyżowej na Mazowszu.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company