.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

PTG chce zniesienia badania urodynamicznego

2015-09-08

Pacjenci z UroConti zebrali prawie 200 podpisów lekarzy ginekologów pod petycją dotyczącą zniesienia badania urodynamicznego jako warunku refundowania leków na OAB na Kongresie PTG w Łodzi.

Oświadczenie senator Hatki do min. Zembali

2015-09-07

W dniu 4 września, na 81. posiedzeniu Senatu, senator Helena Hatka złożyła oświadczenie do Ministra Zdrowia Mariana Zembali, w sprawie zniesienia obowiązku wykonywania badania urodynamicznego w diagnostyce OAB.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

2015-08-28

26 sierpnia br., w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, miało miejsce spotkanie Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Anny Sarbak z przedstawicielami tegoż Biura, paniami Marzanną Bieńkowską, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Poradniczego or

Nowy program lekowy w leczeniu NTM

2015-08-24

1 września br. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z projektem, zwiększy się dostępność leczenia m.in. dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, którzy będą mogli skorzystać z refundowanego leczenia tok

Oświadczenie do ministra Mariana Zembali

2015-08-21

W dniu 7 sierpnia br., senator Grażyna Sztark złożyła oświadczenie do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie trudnej sytuacji osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź na list otwarty Delegatów

2015-08-05

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź na list otwarty delegatów Walnego Zebrania UroConti, wystosowany do Ministerstwa Zdrowia 22 czerwca 2015 r.

Interpelacja posła Tadeusza Tomaszewskiego

2015-08-05

21 lipca br. do poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interpelację do ministra zdrowia w sprawie poprawy warunków życia osób cierpiących na nietrzymanie moczu.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company