.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Spotkanie UroConti z PTSR

2015-11-27

26 listopada odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti oraz przedstawicieli Programu Prospołecznego NTM Normalnie Żyć z władzami Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

W sprawie neuromodulacji krzyżowej

2015-11-18

Stowarzyszenie UroConti po raz kolejny, 15 września 2015 roku (po wymianie korespondencji z dnia 26 marca i 27 lipca br. wystosowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie umieszczenia procedury neuromodulacji krzyżowej w koszyku świadczeń refundowanych.

MZ w sprawie neuromodulacji krzyżowej

2015-11-11

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko w sprawie umieszczenia procedury neuromodulacji krzyżowej w koszyku świadczeń refundowanych.

Organizacje na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów

2015-11-09

Prezes Stowarzyszenia UroConti, Anna Sarbak, otrzymała zaproszenie od Rzecznik Praw Pacjenta na warsztaty Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 grudnia br.

Co dalej z neuromodulacją krzyżową?

2015-11-06

8 września minęła rocznica pozytywnej rekomendacji AOTMiT w sprawie zasadności zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych. UroConti wystosowało pisma w tej sprawie do MZ, NFZ oraz Konsultanta Krajowego ds. urologii.

MZ odpowiada na interpelację posła M. Hoka

2015-11-05

19 listopada 2015 roku wpłynęła odpowiedź podsekratarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotra Warczyńskiego, na interpelację posła Marka Hoka w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

W sprawie badania urodynamicznego

2015-10-20

Stowarzyszenie UroConti, po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o ostateczne usunięcie zapisu warunkującego refundację leków w pęcherzu nadreaktywnym wykonaniem badania urodynamicznego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company