.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Nowy program lekowy w leczeniu NTM

2015-08-24

1 września br. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z projektem, zwiększy się dostępność leczenia m.in. dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, którzy będą mogli skorzystać z refundowanego leczenia tok

Oświadczenie do ministra Mariana Zembali

2015-08-21

W dniu 7 sierpnia br., senator Grażyna Sztark złożyła oświadczenie do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie trudnej sytuacji osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź na list otwarty Delegatów

2015-08-05

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź na list otwarty delegatów Walnego Zebrania UroConti, wystosowany do Ministerstwa Zdrowia 22 czerwca 2015 r.

Interpelacja posła Tadeusza Tomaszewskiego

2015-08-05

21 lipca br. do poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interpelację do ministra zdrowia w sprawie poprawy warunków życia osób cierpiących na nietrzymanie moczu.

Rzecznik Praw Pacjenta pisze do UroConti

2015-07-16

Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, w dniu 13 .07. br wystosowała odpowiedź do UroConti w sprawie poparcia u Ministra Zdrowia postulatów UroConti dotyczących pacjentów z NTM.

Relacja z konferencji Stowarzyszenia UroConti

2015-06-29

Stowarzyszenie UroConti we współpracy z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów III Wieku zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Stowarzyszenia UroConti pt. Pacjent z NTM - potrzeby a rzeczywistość.

List otwarty delegatów Walnego Zebrania do MZ

2015-06-24

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji 2015, delegaci walnego zebrania Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, zwołanego w Warszawie w dniu 22 czerwca br., wystosowali list otwarty do Ministra Zdrowia.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company