.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

UroConti pisze do NIPiP

2016-03-04

W dniu 16 lutego br. prezes Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, Anna Sarbak wystosowała list do nowo wybranej Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pani Zofii Małas.

Jak wygląda codzienność osób z OAB

2016-02-26

Najpierw jest ustalanie trasy, szlakiem toalet. W torbie koniecznie trzeba mieć wkładkę absorbcyjną i drobniaki, na wypadek, gdyby trzeba było szybko zapłacić za toaletę.

Krzysztof Łanda odpowiada na interpelację

2016-02-24

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia opowiada na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wsparcia osób z NTM.

Ograniczone leczenie OAB w Polsce

2016-02-17

Polscy pacjenci cierpiący na nadreaktywny pęcherz wciąż skazani są tylko na dwie metody leczenia tej dolegliwości - za pomocą farmakoterapii lub botoksu. Wciąż brakuje pełnego dostępu do wszystkich metod leczenia tego schorzenia.

Spotkanie Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie

2016-02-15

Sekretarz Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, Maria Szramska została zaproszona do Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, w skład którego weszły organizacje zrzeszające pacjentów.

UroConti na Forum Liderów Zdrowia

2016-02-12

Z okazji obchodzonego w dniu 11 lutego Światowego Dnia Chorego, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie odbyło się, w dniach 8-10 lutego 2016 r., jubileuszowe X Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

Głos AOTMiT w sprawie badania urodynamicznego

2016-02-08

Anna Sarbak, prezes UroConti, wzięła udział w posiedzeniu Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym wydano pozytywną rekomendację dla leku Vesicare we wskazaniu: leczenie pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company