.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Organizacje na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów

2015-11-09

Prezes Stowarzyszenia UroConti, Anna Sarbak, otrzymała zaproszenie od Rzecznik Praw Pacjenta na warsztaty Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 grudnia br.

Co dalej z neuromodulacją krzyżową?

2015-11-06

8 września minęła rocznica pozytywnej rekomendacji AOTMiT w sprawie zasadności zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych. UroConti wystosowało pisma w tej sprawie do MZ, NFZ oraz Konsultanta Krajowego ds. urologii.

MZ odpowiada na interpelację posła M. Hoka

2015-11-05

19 listopada 2015 roku wpłynęła odpowiedź podsekratarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotra Warczyńskiego, na interpelację posła Marka Hoka w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

W sprawie badania urodynamicznego

2015-10-20

Stowarzyszenie UroConti, po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o ostateczne usunięcie zapisu warunkującego refundację leków w pęcherzu nadreaktywnym wykonaniem badania urodynamicznego.

Prawo pacjenta do sprzeciwu

2015-10-19

16 października br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta doszło do spotkania przedstawicieli propacjenckich organizacji pozarządowych i społecznych, w sprawie prawa pacjenta do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Ostatnie pożeganie

2015-10-16

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego Człowieka i Przyjaciela - Zygfryda Burchardta, Prezesa Oddziału w Bydgoszczy. W imieniu Zarządu Głównego Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Prezes UroConti na konferencji w Poznaniu

2015-10-13

W dniach 9-10 października, w Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wyzwania Współczesnej Geriatrii i Gerontologii 2015. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: Od teorii do praktyki.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company