.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Światowy Tydzień Kontynencji 2016

2016-06-15

W dniach 20-26 czerwca br. po raz ósmy Stowarzyszenie UroConti będzie obchodzić Światowy Tydzień Kontynencji (z ang. World Continence Week, WCW). Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na istotę problemu nietrzymania moczu.

Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

2016-06-14

12 maja 2016 roku na 17. posiedzeniu Senatu, senator Mieczysław Augustyn wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oświadczenie w sprawie sytuacji osób chorób i niepełnosprawnych zmagających z NTM w sprawie limitów na środki absorpcyjne.

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

2016-06-14

W dniu 10 czerwca 2016 roku Rada Stowarzyszenia wraz z Zarządem UroConti wystosowała list do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, w sprawie zniesienia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu OAB.

List do Rzecznika Praw Pacjenta

2016-06-13

Stowarzyszenie UroConti wystosowało do Rzecznika Praw Pacjenta, pani Barbary Kozłowskiej, list w sprawie usunięcia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji farmakologicznej w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Interpelacje posła Latosa do Ministra Zdrowia

2016-06-10

W dniach 2 maja br. poseł Tomasz Latos skierował do Ministra Zdrowia dwie interpelacje (2952 i 2954)w sprawie badania urodynamicznego oraz jasnych kryteriów leczenia pęcherza nadreaktywnego.

Zapraszamy do lektury nowego Biuletynu

2016-06-07

Oddajemy do Państwa rąk nowy, 22 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, w którym zapraszamy do lektury wielu interesujących artykułów, w tym informacji o zbliżającym się Światowym Tygodniu Kontynencji.

Promujmy nowe metody leczenia wysiłkowego NTM

2016-06-06

Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia UroConti, zwróciła się do Prezesa PTU, prof. Piotra Chłosty, o wsparcie w sprawie powszechnego dostępu polskich pacjentów do nowych metod leczenia wysiłkowego NTM.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company