.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

W sprawie neuromodulacji krzyżowej

2016-12-19

W związku z zapytaniem UroConti o wprowadzenie neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego w leczeniu ciężkich postaci NTM, MZ wystosowało pismo.

List do Ministra Zdrowia

2016-12-16

Rada Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, zaapelowała do Ministra Zdrowia o umożliwienie dostępu polskich pacjentów z NTM do sprawdzonych i skutecznych metod terapeutycznych.

W sprawie prostaty

2016-12-02

Sekcja prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti skierowała do posłów Hoka, Ostrowskiego i senatora Kraski prośbę o wsparcie starań medyczno-opiekuńczych dotyczących pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem prostaty.

Co z nowoczesnymi lekami na raka prostaty

2016-11-29

W ubiegłym tygodniu odbyła się debata pt. Nowotwory prostaty. Europejskie standardy i polska rzeczywistość, w której wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia UroConti i Gladiator.

Zaproszenie od K. Ostrowskiego

2016-11-28

Krzysztof Ostrowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprosił Stowarzyszenie UroConti na posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 1 grudnia 2016 roku.

List do Krzysztofa Ostrowskiego

2016-11-18

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zwróciło się do posła Krzysztofa Ostrowskiego, o poświecenie jednego z posiedzeń PZ ds. Praw Pacjentów, problematyce pacjentów z NTM.

List Sekcji Prostaty do MZ

2016-11-15

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti zwróciła się z prośbą o spotkanie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company