.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

UroConti w sprawie wypowiedzi prezesa FPP

2017-03-28

UroConti, w piśmie do redaktora naczelnego Rynku Zdrowia odniosło się do wypowiedzi S. Maćkowiaka, Prezesa FPP, wygłoszonych podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach 9 marca 2017 r.

Capacity Building Programme

2017-03-27

Anna Sarbak została zaproszona do udziału w programie unijnym Capacity Building Programme.

Zgłaszamy uwagi do rozporządzenia

2017-03-22

20 marca Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Odpowiedź na interpelację nr 9333

2017-03-19

Marek Tombarkiewicz odpowiedział na interpelację w sprawie projektowanych zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz w niektórych innych ustawach.

List do prezesa FPP

2017-03-17

Stowarzyszenie UroConti wystosowało do Prezesa Federacji Pacjentów Polskich Stanisława Maćkowiaka pismo.

Będziemy leczyć NTM za granicą

2017-03-12

Neuromodulacja nerwów krzyżowych, od 20 lat pomagająca na świecie w leczeniu najcięższych postaci NTM, wciąż jest niedostępna dla polskich chorych.

Zaproszenie do współpracy

2017-03-10

Dr hab. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, złożył na ręce Anny Sarbak zaproszenie do współpracy.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company