.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Uwaga na lek stosowany w terapii prostaty

2017-12-20

Dichlorek radu (Xofigo), dostępny od 01.11.w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego", może wywoływać poważne skutki w przypadku skojarzenia go z lekami zawierającymi octan abirateronu oraz prednizolon.

W Łodzi rusza Prostate Cancer Unit

2017-12-19

W styczniu 2018 r. w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi zacznie działać Prostate Cancer Unit - ośrodek specjalizujący się w terapii raka prostaty, który będzie oferował kompleksowe podejście do leczenia.

MZ przyspiesza wprowadzenie neuromodulacji

2017-12-19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało Prezes UroConti Annę Sarbak o zakwalifikowaniu procedury neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego.

Interpelacja nr 16824

2017-12-18

Posłana Krystyna Wróblewska złożyła interpelację w sprawie refundacji leków dla chorych na raka prostaty.

Wielospecjalistyczne leczenie prostaty

2017-12-15

Prof. Piotr Milecki, ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO) ocenił, że wielospecjalistyczny model opieki nad pacjentami z rakiem prostaty daje lepsze rezultaty.

Organizacje pacjenckie u Rzecznika PP

2017-12-15

6 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta gościł przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych na spotkaniu inaugurującym podjęcie wspólnych działań nad wsparciem pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

Uwagi UroConti do rozporządzenia

2017-12-13

W odpowiedzi na opublikowany dnia 5 grudnia br. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie UroConti, w liście do Konstantego Radziwiłła przesłało swoje uwagi.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company