.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

W sprawie świadczeń gwarantowanych

2018-01-18

Stowarzyszenie UroConti przesłało do Ministra Zdrowia w ramach konsultacji społecznych opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Opinia prawna dla pacjentów

2018-01-16

Dla pacjentów, którzy mają problem z zakwalifikowaniem się do kontynuacji terapii w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego" została przygotowana opinia prawna.

Odpowiedź na Interpelację nr 16824

2018-01-15

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, odpowiedział na interpelację nr 16824 w sprawie refundacji leków dla pacjentów chorych na prostatę.

Iga Lipska nowym dyrektorem DPL

2018-01-14

Iga Lipska zastąpiła na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odwołaną Izabelę Obarską.

Nie ma zgody na refundację mirabegronu

2018-01-13

MZ odpowiedziało na pismo UroConti w sprawie refundacji nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

Dyrektor DPL - Izabela Obarska odwołana

2018-01-12

Izabela Obarska została odwołana ze stanowiska dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Funkcję tę pełniła od stycznia 2016 roku.

Odpowiedź na interpelację nr 16958

2018-01-11

Marcin Czech odpowiedział na interpelację posła Jerzego Kozłowskiego w sprawie refundacji leków zawierających enzalutamid oraz dichlorek radu Ra-223, stosowanych w terapii opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company