.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

2021-04-25

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Ireny Ewy Bandurskiej członkini Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" - Oddział Wielkopolski.

Interpelacja sprawie refundacji mirabegronu

2021-04-25

Poseł Urszula Nowogórska (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 22973 w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

2021-04-23

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" skierowało do Ministra Zdrowia opinię na temat projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wciąż bez refundacji II linii leczenia OAB

2021-04-21

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano nową listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 maja. Wbrew oczekiwaniom pacjentów, II linia leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego nadal poza refundacją.

Znów zapomniano o II linii leczenia OAB

2021-04-19

Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia "UroConti" skierowała do Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismo będące odpowiedzią na projekt nowej listy leków refundowanych opublikowany 16 kwietnia br.

OAB: Jak żyć z tą chorobą?

2021-04-13

Zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB) to choroba znacznie obniżająca jakość życia. Jakość, którą można poprawić poprzez spersonalizowane leczenie.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych

2021-04-12

8 kwietnia 2021 roku został przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company