.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Odpowiedź MZ na postulaty UroConti

2018-09-06

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do postulatów UroConti w sprawie aktualnych potrzeb osób dotkniętych nietrzymaniem moczu.

Opina w sprawie wzoru zlecenia

2018-09-05

Członkowie Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" przekazali swoje stanowisko nt. zaproponowanych zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Pacjenci chcą być leczeni nowoczesnymi lekami

2018-08-29

Możliwości leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" kurczą się po ogłoszeniu komunikatu o ograniczeniach w stosowaniu leków.

Będzie nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne

2018-08-23

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy. Nowe przepisy mają ułatwić formalności związane z uzyskaniem wyrobu medycznego.

Projekt nowej listy leków refundowanych

2018-08-22

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2018 roku.

W sprawie pęcherza nadreaktywnego

2018-08-10

W imieniu osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, Sekcja Pęcherza po raz kolejny zwróciła się do Rady Przejrzystości w sprawie efektywności oraz przygotowania danych do rankingu produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75. roku życia.

Najważniejszy męski gruczoł

2018-08-10

Gruczoł krokowy, nazywany sterczem albo z łaciny prostatą, to narząd występujący wyłącznie u mężczyzn, umiejscowiony między pęcherzem moczowym a dnem miednicy. Prawidłowy jest wielkości kasztana jadalnego i ma objętość ok. 30 ml (pestka brzoskwini).

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company