.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Obchodziliśmy Europejski Dzień Prostaty

2018-09-16

Zamieszanie z leczeniem raka prostaty w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami" co prawda jeszcze się nie skończyło, ale pojawiła się szansa, by polscy pacjenci otrzymali większe możliwości terapii

Bayer w sprawie Xofigo

2018-09-15

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" otrzymała pismo od firmy Bayer, producenta leku dichlorek radu-223 (Xofigo), odnoszące się do doniesień medialnych z ostatnich tygodni w związku z publikacją stanowiska Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Nowe wzory zleceń utrudnią życie wszystkim

2018-09-15

Przepisy dotyczące nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą źródłem wielu problemów. Utrudnią one życie wszystkim, w tym przede wszystkim pacjentom.

Rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie Xtandi

2018-09-14

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamidum), kapsułka miękka, 40 mg, 112 kaps.

Opinia Rady Przejrzystości

2018-09-13

Rada Przejrzystości uznała za niezasadną proponowaną zmianę w zapisach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

Dyżur UroConti na infolinii RPP

2018-09-12

Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia UroConti dniu 19 września (środa) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 15:00 - 18:00.

Dlaczego nadal nie ma neuromodulacji?

2018-09-11

W kwietniu Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie o włączeniu nowych procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych, czyli tych, za które płaci NFZ.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company