.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

"UroConti" o wykazie leków refundowanych

2021-06-17

Stowarzyszenie "UroConti" skierowało do Ministerstwa Zdrowia uwagi w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Program "Aktywni+"

2021-06-16

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji odbędzie się m.in. sesja pt. "Być online - bezpieczeństwo i funkcjonalność 60+" - zrealizowana dzięki wsparciu uzyskanemu z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Druga debata WCW 2021

2021-06-16

21 czerwca o godz. 13:00 zapraszamy wszystkich chętnych na drugą debatę Światowego Tygodnia Kontynencji 2021 zatytułowaną "Być online - bezpieczeństwo i funkcjonalność 60+". Sesja organizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu z programu "Aktywni+"

Pacjenci dalej bez II linii leczenia OAB

2021-06-15

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku.

Obchody Światowego Tygodnia Kontynencji

2021-06-15

Już 21 czerwca zapraszamy wszystkich na pierwszy dzień obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji. Sesje odbędą się w dniach 21-24 czerwca w formie online. Na stronie www.wcw2021.pl można śledzić debaty i brać w nich czynny udział.

Czerwcowy dyżur na infolinii RPP

2021-06-14

Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia "UroConti", 21 czerwca (poniedziałek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent". Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 884-997-931 w godzinach 9:00 - 12:00.

Pacjenci o niepewnej przyszłości leczenia

2021-06-08

Wg ekspertów w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej nowotworów, w tym nowotworów gruczołu krokowego. To nie dlatego, że nagle poprawiła się epidemiologia i co piąty pacjent nie zachorował. Po prostu ich nie zdiagnozowano. Pojawią się w tym roku.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company