.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-09-10

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Urszuli Pasławskiej, Dariusza Klimczaka i Stefana Krajewskiego w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź w sprawie II linii leczenia OAB

2020-09-09

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy w sprawie uruchomienia II linii farmakologicznego leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego.

Ministerstwo Zdrowia o lekach w OAB

2020-09-08

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Anny Wasilewskiej w sprawie refundacji leków w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.

Odpowiedź na interpelację w sprawie OAB

2020-09-07

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Anity Sowińskiej, Zdzisława Wolskiego, Jana Szopińskiego i Marka Rutki dotyczącą postępowania w sprawie objęcia refundacją mirabegronu.

Odpowiedź na interpelację w sprawie NTM

2020-09-06

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posła Kazimierza Matusznego w sprawie osób cierpiących na schorzenia układu moczowo-płciowego.

Odpowiedź na interpelację o listę leków

2020-09-05

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie wycofania leku Vesicare z listy leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-09-04

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Joanny Jaśkowiak dotyczącą postępowania w sprawie objęcia refundacją mirabegronu oraz możliwości poszerzenia wykazu refundowanych leków o inne substancje.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company