Pierwszy numer Biuletynu UroConti

2011-04-01

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" opublikowało pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego.

Na łamach Biuletynu Stowarzyszenie będzie prezentować podejmowane przez organizację inicjatywy, informacje o postulatach oraz bieżącej działalności.

Biuletyn będzie się ukazywał raz na kwartał, ze względu na niskie koszty jest publikowany w wersji elektronicznej.

Stowarzyszenie wysłało Biuletyn do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Sejmowych i Senackich Komisji Zdrowia, parlamentarzystów, mediów, PCPR, Domów Opieki Społecznej oraz innych organizacji.

Zapraszamy do lektury.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Kielcach; ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce
© UroConti 2007 - 2021