.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Komunikat NFZ w sprawie zleceń na wyroby med.

Komunikat NFZ w sprawie zleceń na wyroby med.

2020-12-22

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż tylko do dnia 31 grudnia 2020 roku będzie można zrealizować zlecenia na wyroby medyczne wystawione oraz wystawione i potwierdzone na tzw. "starym" wzorze, wzorze, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

Od 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy realizować według tzw. "nowego" wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Żródło: www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company