.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. UroConti na XIV Forum Organizacji Pacjentów

UroConti na XIV Forum Organizacji Pacjentów

2020-02-09

W dniach 7-8 lutego w Warszawie odbyło się XIV Forum Organizacji Pacjentów. W konferencji udział wzięło 180 liderów organizacji pacjentów, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti", a także przedstawiciele administracji, urzędników i ekspertów.

- Organizacje pacjentów są lustrem ich potrzeb. Wzmacniamy ich głos - zadeklarował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, otwierając XIV Forum Organizacji Pacjentów. Forum jest okazją do integracji organizacji pacjentów, do wymiany doświadczeń, z jakimi borykają się na co dzień pacjenci w walce z chorobą. Jednocześnie to sposobność, by pokazać, jak znaczącą rolę odgrywają we współkształtowaniu polityki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Pacjenta zaznaczył, że jest ambasadorem pacjentów, ale też organizacji pacjentów. Dlatego właśnie powstała Rada Organizacji Pacjentów, w której ramach powołane zespoły ekspertów będą wypracowywać konkretne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Mają one sprawić, aby system stał się bardziej przyjazny pacjentowi.

- Nie zawsze jest tak, że trzeba zwiększyć nakłady finansowe, ale czasami trzeba po prostu zastanowić się, jak ten system funkcjonuje. Czy jest właściwie uporządkowany, zarządzany. Może trzeba zmienić podejście, procedury i w ten sposób system będzie dla pacjenta przyjaźniejszy - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Dodał, że dlatego też chce się zająć monitorowaniem wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej, przy założeniu jednak, że pozostanie partnerem do rozmów.

Uczestnicy konferencji pytani o pomysł stworzenia systemu finansowania organizacji pacjentów stwierdzili, że jest to trudny temat, ale bardzo ważny.

- Będę podejmował starania, żeby ustawa o NFZ w jakieś przewidywalnej perspektywie uwzględniała możliwość przynajmniej udziału organizacji pacjentów w projektach profilaktycznych, które fundusz na pewno w najbliższym czasie będzie rozwijać. Mam nadzieję, że wprowadzenie takiego mechanizmu do naszej ustawy będzie możliwe i okaże się też skuteczne po przeprowadzaniu przez parlament - powiedział Prezes NFZ, Adam Niedzielski.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company