.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. UroConti w Radzie Organizacji Pacjentów

UroConti w Radzie Organizacji Pacjentów

2020-01-29

Stowarzyszenie "UroConti" będzie pracowało w Radzie Organizacji Pacjentów powołanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na 5 lutego.

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Rada Organizacji Pacjentów będzie działała w szerokiej formule, spotykając się co najmniej 2 razy do roku, resztę prac prowadząc w trybie obiegowym oraz w formule Zespołów Roboczych.

Zgłoszenia do prac w poszczególnych Zespołach będą przyjmowane w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Organizacji Pacjentów, które zaplanowano na 5 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie.

Źródło: www.rpp.gov.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company