Odpowiedź na interpelację nr 15790

2017-11-07

W Ministerstwie Zdrowia toczyły się postępowania w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków stosowanych w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego: Xtandi (enzalutamid), Xofigo (dichlorek radu Ra-223) oraz poszerzenia wskazań do stosowania leku Zytiga (octan abirateronu) o pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

Minister Zdrowia pozytywnie odniósł się do objęcia refundacją wszystkich powyższych produktów leczniczych. Wydanie decyzji w przedmiotowych sprawach skutkuje umieszczeniem na liście leków refundowanych produktów leczniczych Xtandi oraz Xofigo, a także poszerzeniem wskazania dla leku Zytiga od dnia 1 listopada 2017 r.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7AFEA649

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company