Rak prostaty - lepsze efekty terapii

2017-11-08

Od 1 listopada br. w ramach programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego objęty został refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu - u pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane - lek Zytiga.

W ramach programu na listę refundacyjną wpisano także dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-233).

Analizy badań klinicznych wskazują, że dzięki wczesnemu podaniu tych leków można znacząco odroczyć konieczność zastosowania chemioterapii, której towarzyszą uciążliwe działania niepożądane, a także leków przeciwbólowych.

Wdrożenie wczesnego leczenia (przed chemioterapią) przynosi zatem, poza względami medycznymi, również korzyści dla budżetu państwa poprzez ograniczenie kosztów pośrednich - pacjenci dłużej pozostają aktywni społecznie i zawodowo. W przypadku pacjenta leczonego nowocześnie ograniczone zostają koszty hospitalizacji i leczenia powikłań, wyższa jest także jakość życia chorego.

- Wyniki badań podstawowych i klinicznych ostatniej dekady przyczyniły się do zmiany definicji hormonoopornego raka gruczołu krokowego (ang. hormone resistant prostate cancer – HPRC) i wprowadzenia nowego terminu - rak gruczołu krokowego oporny na wytrzebienie (ang. castration resistant prostate cancer - CRPC) - przypomina prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. U pacjentów z progresją choroby po standardowym, dotychczas stosowanym powszechnie leczeniu antyandrogenowym (ang. androgen deprivation therapy - ADT) istnieje obecnie wiele możliwości terapeutycznych. Bieżąca wiedza wskazuje na dwa główne mechanizmy działania leków ukierunkowanych na szlak receptora androgenowego w komórkach raka gruczołu krokowego: inhibitory sterydogenezy - zahamowanie aktywności enzymów biorących udział w biosyntezie androgenów oraz antagoniści receptora androgenowego - zablokowanie receptora androgenowego - w przyszłość medycyny.

- Głównymi celami leczenia drugiego rzutu chorych na CRPC jest: zablokowanie aktywacji AR w komórkach raka gruczołu krokowego oraz zahamowanie syntezy i obniżenie stężenia androgenów w komórkach. Abirateron, obok antagonistów receptora androgenowego, takich jak enzalutamid, otworzył już w 2013 r. nową erę w leczeniu pacjentów z CRPC - zaznacza specjalista.
I podkreśla, że objęcie procesem refundacji nowoczesnych leków hormonalnych (po kilkuletnim procesie zabiegania o to, zarówno przez środowisko urologów jak i onkologów klinicznych, jak i pacjentów) było bezwzględną koniecznością wobec polskich pacjentów.

Prof. Chłosta zaznacza, że polski pacjent ma gorszy dostęp do leczenia tzw. pre chemo i post chemo niż pacjenci z krajów „starej” UE, a polski urolog nie ma możliwości zastosowania nowoczesnych leków u swoich chorych, wobec braku uprawnień do ich przepisania. Jest to biegunowo odmienne niż pozostałych krajach Unii.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company