Uwagi do ustawy o wyrobach medycznych

2016-11-11

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się uwagi odnośnie nowej ustawy o wyrobach medycznych, w tym Stowarzyszenia UroConti.

Najważniejsze postulaty dotyczyły doprecyzowania zmian tak, aby:

1. Zachować pięć podstawowych środków absorbcyjnych (pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne, pieluchy anatomiczne, podkłady). Pierwsze cztery grupy powinny być również dzielone na dzienne i nocne oraz ze względu na rozmiar.

2. Przyjąć kryterium jakościowe jako warunek refundacji.

3. Ze względu na proponowanie tzw. sztywnej marży, należy rozdzielić ją na hurt i detal, co pozwoli uniknąć zamykania sklepów medycznych.

4. Nowe, tańsze środki absorbcyjne wprowadzone do refundacji nie powinny stanowić od razu ceny referencyjnej, obniżając w ten sposób limit cenowy w danej grupie. Przyjęcie kryterium udziału minimum 5% udziału w rynku danej kategorii, które należy osiągnąć w przeciągu pierwszych 12 miesięcy, co będzie świadczyło o tym, że pacjenci ten produkt zaakceptowali, a producenci są w stanie zapewnić odpowiednią ilość tego produktu na polskim rynku.

5. Wszystkie, nawet nietypowe rozmiary produktów (np. pieluchomajtki w rozmiarze XXL) powinny być dostępne w refundacji, co oznacza, że powinna zostać wprowadona duża ilość grup limitowych.

Więcej na: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286460/12358488/12358491/dokument254166.PDF


Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company