.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.

Aktualności

Uwagi UroConti do projektu listy leków

2020-02-15

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" przesłało do Ministerstwa Zdrowia uwagi do opublikowanego projektu obwieszczenia z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

2020-02-12

Na stronie RCL opublikowano listę stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Swoje uwagi zgłosiło również Stowarzyszenie "UroConti".

UroConti na XIV Forum Organizacji Pacjentów

2020-02-09

W dniach 7-8 lutego w Warszawie odbyło się XIV Forum Organizacji Pacjentów. W konferencji udział wzięło 180 liderów organizacji pacjentów, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti", a także przedstawiciele administracji, urzędników i ekspertów.

Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów

2020-02-05

5 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów na którym ustalono zadania i priorytety działań. Stowarzyszenie "UroConti", które jest członkiem Rady, reprezentowała Sekretarz Zarządu Głównego, Elżbieta Żukowska.

Kiedy dostęp do nowoczesnego leczenia?

2020-02-04

Po wielu miesiącach starań, między innymi Sekcji Prostaty, pacjenci z rakiem prostaty doczekali się oni zmian w programie lekowym. Ciągle jednak nie została zaopiekowana ta część pacjentów z rakiem prostaty, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty.

Lutowy dyżur na Infolinii RPP

2020-02-03

Anna Goch, Prezes Oddziału Lubelskiego, 20 lutego (czwartek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent". Zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-190-590 w godzinach 11:30-14:00.

UroConti w Radzie Organizacji Pacjentów

2020-01-29

Stowarzyszenie "UroConti" będzie pracowało w Radzie Organizacji Pacjentów powołanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na 5 lutego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company