.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

2016-06-14

12 maja 2016 roku na 17. posiedzeniu Senatu, senator Mieczysław Augustyn wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oświadczenie w sprawie sytuacji osób chorób i niepełnosprawnych zmagających z NTM w sprawie limitów na środki absorpcyjne.

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

2016-06-14

W dniu 10 czerwca 2016 roku Rada Stowarzyszenia wraz z Zarządem UroConti wystosowała list do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, w sprawie zniesienia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu OAB.

List do Rzecznika Praw Pacjenta

2016-06-13

Stowarzyszenie UroConti wystosowało do Rzecznika Praw Pacjenta, pani Barbary Kozłowskiej, list w sprawie usunięcia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji farmakologicznej w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Interpelacje posła Latosa do Ministra Zdrowia

2016-06-10

W dniach 2 maja br. poseł Tomasz Latos skierował do Ministra Zdrowia dwie interpelacje (2952 i 2954)w sprawie badania urodynamicznego oraz jasnych kryteriów leczenia pęcherza nadreaktywnego.

Zapraszamy do lektury nowego Biuletynu

2016-06-07

Oddajemy do Państwa rąk nowy, 22 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, w którym zapraszamy do lektury wielu interesujących artykułów, w tym informacji o zbliżającym się Światowym Tygodniu Kontynencji.

Promujmy nowe metody leczenia wysiłkowego NTM

2016-06-06

Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia UroConti, zwróciła się do Prezesa PTU, prof. Piotra Chłosty, o wsparcie w sprawie powszechnego dostępu polskich pacjentów do nowych metod leczenia wysiłkowego NTM.

List Anny Sarbak do Konstantego Radziwiłła

2016-06-01

Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia UroConti, wystosowała do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, list w sprawie spotkania dotyczącego problemu wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company