.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.

Aktualności

Wielospecjalistyczne leczenie prostaty

2017-12-15

Prof. Piotr Milecki, ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO) ocenił, że wielospecjalistyczny model opieki nad pacjentami z rakiem prostaty daje lepsze rezultaty.

Organizacje pacjenckie u Rzecznika PP

2017-12-15

6 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta gościł przedstawicieli ponad 30 organizacji pozarządowych na spotkaniu inaugurującym podjęcie wspólnych działań nad wsparciem pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

Uwagi UroConti do rozporządzenia

2017-12-13

W odpowiedzi na opublikowany dnia 5 grudnia br. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie UroConti, w liście do Konstantego Radziwiłła przesłało swoje uwagi.

Ostrożnie przy podawaniu Eligardu

2017-12-12

Firma Astellas informuje, że zgłoszono przypadki błędów medycznych związanych z wyciekiem leku Eligard (octan leuproreliny) ze strzykawki z powodu zbyt mocnego dokręcania igły z osłoną zabezpieczającą.

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych

2017-12-09

Jest już nowy projekt dotyczący korzystnych dla pacjentów zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie. Przewiduje m.in. zwiększenie z dwóch do trzech na dobę liczby wyrobów chłonnych.

Odpowiedź na interpelację nr 16162

2017-12-08

Katarzyna Głowala wystosowała odpowiedź na interpelację nr 16162 w sprawie programu walki z rakiem prostaty.

UroConti pisze do Ministra Zdrowia

2017-12-07

Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", które obchodzi jubileusz 10 lat swojego istnienia, wystosowało do Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła list z podziękowaniami i apelem o dalsze zmiany w obszarach istotnych dla pacjentów z NTM.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company