.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.

Aktualności

Dichlorek radu (Xofigo) - przeciwskazania

2018-03-20

Firma Bayer AG w porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków (EMA) I Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przekazała informacje na temat stosowania dichlorku radu.

Interpelacja nr 20508

2018-03-19

Poseł Lidia Gądek złożyła interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zaniżonych limitów na środki absorpcyjne.

Programy lekowe pod lupą Ministerstwa Zdrowia

2018-03-19

Podczas debaty w Rynku Zdrowia dotyczącej immunoonkologii, wiceminister Marcin Czech zapowiedział zmianę przepisów dotyczących rozszerzania istniejących już programów lekowych o nowe substancje.

Odpowiedź na interpelację nr 19095

2018-03-17

Marcin Czech odpowiedział na interpelację nr 19095 Posła na Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej, w sprawie nowych terapii dla pacjentów z nietrzymaniem moczu.

Programy lekowe - przywróćmy im elastyczność

2018-03-15

Pacjenci z rakiem prostaty są zbudowani deklaracjami wiceministra Marcina Czecha dotyczącymi planowanych zmian, w myśl których programy lekowe przestaną być przedmiotem rywalizacji między firmami farmaceutycznymi. Na zmiany muszą jednak czekać kolejny rok

Afera wokół pieluch

2018-03-12

3 marca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Choć zwiększa ona limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie, to nadal dyskryminuje polskich pacjentów.

Nowe leki na raka prostaty - opinie ekspertów

2018-03-09

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego odnotowuje się po 75. roku życia. Występowanie tego nowotworu wiąże się często z czynnikami genetycznymi.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company