.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.

Aktualności

Interwencja KPRM

2019-02-27

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Rady Przejrzystości o udzielenie odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti".

Ostatnie pożegnanie

2019-02-26

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego Człowieka i Przyjaciółki Teresy Bodzak, wieloletniej aktywnej członkini naszego Stowarzyszenia, Przewodniczącej Sekcji Pęcherza.

Blokowane nowoczesne leczenie raka prostaty

2019-02-26

Projekt nowej listy refundacyjnej po raz kolejny odebrał pacjentom z rakiem prostaty nadzieję, że ktoś w Ministerstwie Zdrowia troszczy się o ich los. To już szósty miesiąc i czwarta lista od wydania pozytywnej rekomendacji prezesa AOTMiT.

Odpowiedź na interpelacje poselskie

2019-02-21

Odpowiedź na interpelacje posłów Pawła Skuteckiego, Macieja Masłowskiego i Pawła Szramki, przekazane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 14 lutego 2019 r., dotyczące możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

Sekcja Prostaty do wiceministra Miłkowskiego

2019-02-18

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami(ICD-10 C-61)".

Interpelacja poseł Alicji Chybickiej

2019-02-15

W odpowiedzi na pismo Zarządu Głównego Stowarzyszenia "UroConti" poseł Alicja Chybicka złożyła do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego interpelację w sprawie objęcia refundacją w leczeniu OAB substancji mirabegreon.

Rak prostaty - odpowiedź na zapytanie

2019-02-15

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na zapytanie Poseł Beaty Małeckiej-Libery, dotyczące leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company